Adresas: 
Draugystės g. 5A, Marijampolė
Tel.: +370 343 75 615

El. paštas: 
ldruta@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://rutald.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Marijampolės apskr. Marijampolės sav.
Ugdymo programos

Pagrindinės veiklos sritys:

  • Ankstyvasis ugdymas (2-3 m. vaikams)-2 grupės;
  • Ikimokyklinis ugdymas (3-6 m. vaikams)-6 grupės, viena iš jų Valdorfo;
  • Priešmokyklinis ugdymas (6-7 m. vaikams)-3 grupės, viena iš jų vaikams nelankiusiems darželio;
  • Papildomos veiklos vaikų gebėjimų ugdymui: keramika, dailė, lego dacta, choreografija, anglų kalba, folklorinis ansamblis „Patrimpas”;
  • Pailgintos dienos grupės;
  • Spec. poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų pagalbą teikia logopedė;
  • Vaikų fizinį vystymąsi seka, organizuoja maitinimą kvalifikuota vaikų slaugytoja;
  • Muzikinius vaikų gebėjimus lavina meninio ugdymo pedagogė.

 

Įstaigoje yra dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. 2010-2011 mokslo metais priešmokyklinėse grupėse ugdome - 41 ugdytinį. Kompetentingos priešmokyklinio ugdymo pedagogės bendraudamos su ugdytiniais ir jų tėveliais siekia kuo efektyvesnės vaikų brandos. Pedagogės stengiasi patenkinti visus vaikų ir jų tėvelių poreikius. Jaukiose grupėse, aprūpintose edukacinėmis priemonėmis, naujais baldais, priešmokyklinukams sudarytos sąlygos žaidimams ir įvairiai veiklai. Pedagogės siekia, kad pažinimas, veikla grupėje teiktų vaikui malonumą, ir būtų tenkinamas prigimtinis smalsumas.

 

Be Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos, Į priešmokyklinių grupių metinius planus integruojamos ,,Gyvenimo įgūdžių“, ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programos. Šiais mokslo metais vėl bus įgyvendinama programa: „Zipio draugai“, kurios tikslas - siekti geresnės emocinės vaikų savijautos, padedant jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Vedant šias bendravimo valandėles, vaikams skaitomi 6 pasakojimai apie vabaliuką Zipį ir jo draugus. "Zipio draugų" valandėlėse dalyvaujantys vaikai tampa jautresni, draugiškesni, labiau pasitiki savimi, išmoksta susivaldyti, atsiprašyti, sakyti tiesą, įveikti socialinius sunkumus. Jas įgyvendinus, vaikai geriau supras savo teisias ir pareigas, gebės suprasti kas kenkia sveikatai, atsispirti smalsumui paragauti, išvengti rizikingų situacijų ir pavojingo bendravimo. Įgyvendinant ugdymo(si) turinį pedagogės stengiasi ugdymo procesą organizuoti taip, kad jis būtų vaikams patrauklus, džiaugsmingas, skatinantis pažinimo motyvaciją, kūrybiškumą. Su priešmokyklinio ugdymo programa galima susipažinti adresu: www.smm.lt/ugdymas/docs/Priesmokyklinis.pdf.

 

Taip pat vaikai ugdomi pagal „Bendrojo ikimokyklinio ugdymo programą“. Didžiausią dėmesį skiriame ugdytinių adaptacijos, sveikatos saugojimo ir komunikavimo kompetencijoms.